तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ दश

2014-10-29 14:28:48 CRI

कमलः हुन्छ। "नि" भनेको तपाईं वा तिमी। यो शब्द मैले सिकिसकेँ।

वर्षाः ठीक छ। "यि छेन" भनेको पहिले।

कमलः यि छेन।

वर्षाः "चो को" भनेको गरेको।

कमलः चो को।

वर्षाः "शन म" भनेको के।

कमलः शन म।

वर्षाः "कुंग चो" भनेको काम।

कमलः कुंग चो।

वर्षाः नि यि छेन चो को शन मो कुंग चो?

कमलः नि यि छेन चो को शन मो कुंग चो?यसलाई अझ राम्ररी याद गर्नका लागि यो दोस्रो वार्तालाप पुनः एक पटक सुन्न मलाई मन लाग्यो।

वर्षाः ठीक छ, सुनौं।

वार्तालाप दुइ

पुरुषः नि यि छेन चो को शन मो कुंग चो?

महिलाः व यि छेन श चि च। नि न?

पुरुषः वो यि छेन श यि शंग।

कमलः माथि भनिएको आजको दोस्रो वार्तालाप हो। तपाईंले यहाँ काम गरेको कति भयो भनेर भन्नुपर्दा चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

वर्षाः यसो गर्नोस् न। अब हामी तेस्रो वार्तालाप सुनौं। तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ कि, हेरौं।

वार्तालाप तीन

महिलाः नि चाई ट्र लि कुंग चो तो ठ्राङ श् चेन ल?

पुरुषः ल्यांग नेन।

वर्षाः हवस त। तपाईंले यहाँ काम गर्नुभएको कति भयो भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा 'नि चाई ट्र लि कुंग चो तो ठ्राङ श् चेन ल' भनिन्छ।

कमलः नि चाई च लि कुंग चो तो छांग श चेन ल?

वर्षाः "नि" भनेको तपाईं वा तिमी।

कमलः नि।

वर्षाः "चाई" भनेको रहनु वा हुनु।

कमलः चाई।

वर्षाः "ट्र" लि भनेको यहाँ।

कमलः ट्र लि।

वर्षाः "कुंग चो" भनेको काम।

कमलः चुंग चो।

वर्षाः "तुओ" को अर्थ बढी वा धेरै हो। यस वाक्यमा "तुओ"को अर्थ कति हुन्छ।

कमलः तुओ।

वर्षाः "ठ्राङ" भनेको लामो।

कमलः ठ्राङ।

वर्षाः "तुओ ठ्राग"को अर्थ कति लामो भन्ने हो।

कमलः तुओ ठ्राङ।

वर्षाः "श् चेन" भनेको समय।

कमलः श् चेन।

वर्षाः "ल" एउटा सहयोगी शब्द मात्र हो। त्यसको कुनै अर्थ छैन।

कमलः ल।

वर्षाः तपाईंले यहाँ काम गर्नुभएको कति भयो? नि चाई ट्र लि कुंग चो तुओ ठ्राङ श् चेन ल?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान