तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ दश

2014-10-29 14:28:48 CRI

वर्षाः तपाईंले "नि मै थेन चि तेन शांग पान" भन्नुपर्छ।

कमलः नि मै थेन चि तेन शांग पान?

वर्षाः "नि" भनेको तपाईं वा तिमी। यो शब्द हामीले धेरै पटक सिकिसकेका छौं।

कमलः नि।

वर्षाः "मै थेन" भनेको हरेक दिन हो।

कमलः मै थेन।

वर्षाः "चि" भनेको कति।

कमलः चि।

वर्षाः "तेन" भनेको बजे।

कमलः तेन।

वर्षाः त्यसैले "चि तेन" को अर्थ कति बजे भयो।

कमलः चि तेन।

वर्षाः "शांग पान" भनेको काम गर्न जाने।

कमलः शांग पान।

वर्षाः तपाईं हरेक दिन कति बजे कार्यालयमा काम गर्न शुरु गर्नुहुन्छ?नि मै थेन चि तेन शांग पान?

कमलः नि मै थेन चि तेन शांग पान?अनि तपाईं हरेक दिन कति बजे कार्यालयबाट घर फर्कनुहुन्छ भन्ने वाक्यलाई चिनियाँमा कसरी भन्ने?

वर्षाः राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, तपाईंले। त्यसलाई 'नि मै थेन चि तेन शाँग पान' भन्नुपर्छ।

कमलः नि मै थेन चि तेन शाँग पान।

वर्षाः ठीक छ। स्या पान भनेको कार्यालयबाट फर्कनु हो।

कमलः शाँग पान।

वर्षाः अब हामी आजको पहिलो वार्तालाप सुनौं ल।

वार्तालाप एक

पुरुषः नि मै थेन चि तेन शांग पान?

महिलाः चाउ शांग च्यौ तेन।

पुरुषः नि मै थेन चि तेन शाँग पान?

महिलाः वान शांग ऊ तेन।

वर्षाः हस्त। यो थियो, आजको पहिलो वार्तालाप। अब हामी यी वाक्य पुनः एक पटक सिकौं। नि मै थेन चि तेन शांग पान?

कमलः नि मै थेन चि तेन शांग पान।

वर्षाः नि, तपाईं।

कमलः नि।

वर्षाः मै थेन, हरेक दिन।

कमलः मै थेन।

वर्षाः चि तेन, कति बजे।

कमलः चि तेन।

वर्षाः "शांग पान" भनेको कार्यालयमा काम गर्नजाने।

कमलः शांग पान।

वर्षाः तपाईं हरेक दिन कति बजेदेखि कार्यालयमा काम गर्न शुरु गर्नुहुन्छ? नि मै थेन चि तेन शांग पान?

कमलः नि मै थेन चि तेन शांग पान?

वर्षाः कार्यालयबाट फर्कनुलाई चिनियाँ भाषामा शाँग पान भनिन्छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान