तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ आठ

2014-10-29 14:27:04

वर्षाः त्यो भनेको "उनी धेरै सुन्दरी छन्" भनेको हो।

था हन् फ्याओ ल्याँग।

कमलः था हन् फ्याओ ल्याँग।

वर्षाः "था" को अर्थ " उनी" हो।

कमलः था

वर्षाः "हन्" को अर्थ "धेरै वा निकै" हो।

कमलः हन्

वर्षाः "फ्याओ ल्याँग" को अर्थ "सुन्दरी वा राम्री" हो।

कमलः फ्याओ ल्याँग

वर्षाः उनी धेरै सुन्दरी छिन्। था हन् फ्याओ ल्याँग।

कमलः था हन् फ्याओ ल्याँग।

वर्षाः अब हामी उक्त कुराकानी फेरि एक पटक सुनौं।

वार्तालाप दुई

महिलाः नी च्युए त था चन् मो याँग?

पुरुषः था हन फ्याओ ल्याँग। था थ पे छोंग मिंग।

कमलः ठीक छ। हामी फेरि एक पटक कुराकानी सुन्यौं। "उनी धेरै सुन्दरी छिन्", था हन् फ्याओ ल्याँग।

वर्षाः अर्को पनि एउटा वाक्य छ, त्यो जानेपछि तपाईंलाई धेरै काम लाग्छ, जुन प्रशंसा गर्दा प्रयोग गरिने वाक्य हो।

कमलः राम्रो। त्यो कुन वाक्य हो?

वर्षाः था थ पे छोंग मिंग।

कमलः था थ पे छोंग मिंग।

वर्षाः "था" को अर्थ "उनी" हो।

कमलः था

वर्षाः यस वाक्यमा "थ पे" को अर्थ "एकदमै वा अति" हो।

कमलः "थ पे"

वर्षाः "छोंग मिंग" को अर्थ "चलाख" हो।

कमलः छोंग मिंग

वर्षाः उनी एकदमै चलाख छिन्। था थ पे छोंग मिंग।

कमलः था थ पे छोंग मिंग।

वर्षाः नयाँ कुरा जानिसकेपछि पायक पर्ने बाटो भेट्टाउन सकिन्छ। अब हामी फेरि एक पटक दोश्रो कुराकानी सुनौं।

वार्तालाप दुइ

महिलाः नी च्युए त था चन् मो याँग?

पुरुषः था हन् फ्याओ ल्याँग। था थ पे छोंग मिंग।

कमलः मलाई चिनियाँ भाषामा अरुको के कसरी प्रशंसा गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद दिनचाहन्छु, वर्षाजी। हेर्नुहोस्, म साँच्चिकै भुलक्कड मानिस छु। सर्वप्रथम, मैले कसरी प्रश्न उठाउन पर्छ ?

वर्षाः तपाईं यसरी भन्नुहोस्- नी च्युए त था चन् मो याँग?

कमलः ए, मलाई थाहा भयो। "नी च्युए त था चन् मो याँग?" "नी" को अर्थ "तपाईं" हो, होइन त?

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान