नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सात

2014-10-29 14:23:39

कमलः कै

वर्षाः " वो" को अर्थ "म" हो।

कमलः म

वर्षाः "ह्वै क तेन् ह्वा" को अर्थ "फोन गर्नु" हो।

कमलः ह्वै क तेन् ह्वा

वर्षाः " ह्वै" को अर्थ "फर्काउनु" हो।

कमलः ह्वै

वर्षाः यस वाक्यमा "क" भन्ने शब्द टेलिफोन गर्दा भनिने मापक शब्द हो।

कमलः क

वर्षाः "तेन् ह्वा" को अर्थ "टेलिफोन" हो।

कमलः तेन् ह्वा

वर्षाः "ह्वै क तेन् ह्वा" को अर्थ "एउटा फोन गर्नु" हो।

कमलः "ह्वै क तेन् ह्वा" को अर्थ कुनै व्यक्तिलाई प्रत्युत्तरमा फोन गर्नु हो।

वर्षाः यसलाई फेरि एक पटक दोहर्‍याऔं- ह्वै क तेन् ह्वा, प्रत्युत्तरमा फोन गर्नु।

कमलः ह्वै क तेन् ह्वा

वर्षाः अब हामी पूरा वाक्यतिर लागौं- "कृपया, उहाँलाई मलाई फोन गर्न भनिदिनुहोस" भनेर चिनियाँ भाषामा भन्नुपर्दा यसरी भन्नुपर्छ-

छिंग था कै वी ह्वै क तेन् ह्वा।

कमलः छिंग था कै वी ह्वै क तेन् ह्वा।

वर्षाः अब तेश्रो कुराकानी सुनौं-

वार्तालाप तीन

महिलाः छिंग था कै वी ह्वै क तेन् ह्वा।

पुरुषः हवस।

महिलाः मेरो टेलिफोन नम्बर 87654321 हो।

पुरुषः हस, म अवश्य उहाँलाई भन्छु।

वर्षाः यो तेश्रो कुराकानी हो। अरु बेला झैं हामी कुराकानीको पूर्ण विवरण सुन्नुअघि सबैभन्दा पहिले आज सिकेका वाक्यहरु दोहर्‍याएर सिकौं। म नेपालीमा भन्छु। तपाईंले चिनियाँ भाषामा भन्ने अभ्यास गर्नुहोस्। हुन्छ?

कमलः हस्।

वर्षाः पहिलो वाक्य-"हेलो, मेनेजर लिउ घरमा हुनुहुन्छ?"

कमलः वै, लिउ चिंग ली चाई च्या मा?

वर्षाः श्याबास। दोश्रो वाक्य-यदि उहाँ घरमा हुनुहुन्न भने तपाईंलाई थाहा छ "उहाँ कहिले फर्कनुहुन्छ?"लाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

कमलः था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

वर्षाः त्यसो भए "उहाँलाई फोन गर्न भनिदिनु" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ त?

कमलः छिंग था कै वी ह्वै क तेन् ह्वा।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान