नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ सात

2014-10-29 14:23:39

कमलः च्या

वर्षाः यस वाक्यमा "मा" को अर्थ प्रश्नवाचक शब्द हो।

कमलः मा

वर्षाः हेलो, मेनेजर लिउ घरमा हुनुहुन्छ?

वै, लिउ चिंग ली चाई च्या मा?

कमलः वै, लिउ चिंग ली चाई च्या मा?

वर्षाः हामी पहिलो कुराकानी सुनौं।

वार्तालाप एक

महिलाः वै, लिउ चिंग ली चाई च्या मा?

पुरुषः था पु चाई च्या।

वर्षाः उत्तर नकारात्मक छ। यसको अर्थ मेनेजर लिउ घरमा हुनुहुन्न भन्ने हो। यदि तपाईं "उहाँ कहिले फर्कनुहुन्छ?" भनेर सोध्न चाहनुहुन्छ भने चिनियाँ भाषामा यसरी भन्नुपर्छ-

था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

कमलः था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

वर्षाः "था"को अर्थ "उहाँ" हो।

कमलः था

वर्षाः "शन् मो श् हौ" भन्ने शब्द यसभन्दा अघि हामीले सिकिसकेका छौं। त्यसको अर्थ " कहिले, कुन समय वा कुन वेला" भन्ने हो।

कमलः हो। "शन् मो" को अर्थ " के वा कुन" हो र " श् हौ" को अर्थ " समय वा बेला" हो।

वर्षाः " ह्वै लाई" को अर्थ "फर्कनु" हो।

कमलः ह्वै लाई

वर्षाः " उहाँ कहिले फर्कनुहुन्छ?"

था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

कमलः था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

वर्षाः ल ठीक छ। अब हामी दोश्रो कुराकानी सुनौं।

वार्तालाप दुइ

महिलाः था शन् मो श् हौ ह्वै लाई?

पुरुषः वो ये पु ट् ताउ।

कमलः ए, मैले बुझें। मेनेजर लिउ कहिले फर्कने भन्ने कुरा उहाँलाई पनि थाहा रहेन छ।

वर्षाः ठीक भन्नुभयो।

कमलः त्यसो भए "कृपया, उहाँलाई मलाई फोन गर्न भनिदिनुहोस्" भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्नुपर्छ?

वर्षाः तपाईंले यसरी भन्नुपर्छः 'छिंग था कै वी ह्वै क तेन् ह्वा।'

कमलः ओ, यो वाक्य अति लामो रहेछ। त्यसलाई टुक्र्याएर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ?

वर्षाः कुनै समस्या छैन। "छिंग" को अर्थ "कृपया" हो।

कमलः छिंग

वर्षाः यस वाक्यमा "था"को अर्थ "उहाँ" हो।

कमलः था

वर्षाः "कै"को अर्थ "दिनु" हो।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान