तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ छ

2014-10-29 14:23:01

कमलः तेन्

वर्षाः " चेन् मेन्" को अर्थ "भेट" हो।

कमलः चेन् मेन्

वर्षाः " वो मन् ची तेन् चेन् मेन्?" यस वाक्यका अक्षरहरुको हिसाबबाट हेर्दा तिनको अर्थ यही हो- हामी कुन समयमा भेट्ने? त्यसको भावार्थबाट अनुवाद गर्दा त्यसको अर्थ हो- " हामी कहिले भेट्ने?"

कमलः वो मन ची तेन् चेन् मेन्?

वर्षाः चाई ना अर चेन् मेन्?

वर्षाः "चाई" भनेको नामयोगी शव्द हो। यसको अर्थ नेपाली भाषामा "मा" भनेजस्तै हो।

कमलः चाई

वर्षाः " ना अर" को अर्थ " कहाँ" हो।

कमलः ना अर

वर्षाः " चेन् मेन्" को अर्थ "भेट" हो।

कमलः चेन् मेन्

वर्षाः यी शब्दहरु जोडेर चिनियाँ भाषामा यसरी भन्नुपर्छ- चाई ना अर चेन् मेन?

कमलः चाई ना अर चेन् मेन?

वर्षाः माथिका दुइवटा प्रश्नवाचक वाक्य " कुन समय र कहाँ भेट्ने" लाई चिनियाँ भाषामा यसरी भन्नुपर्छ-

वो मन ची तेन् चेन् मेन्? चाई ना अर चेन् मेन्?

कमलः वो मन ची तेन् चेन् मेन्? चाई ना अर चेन् मेन्?

वार्तालाप तीन

महिलाः वो मन ची तेन् चेन् मेन्? चाई ना अर चेन् मेन्?

पुरुषः वान् शाँग पा तेन्। चाई पै चिंग फान् तेन्।

वर्षाः ठीक छ। आज सिकेका विषयहरु राम्ररी सम्झनका लागि अब हामी एक पटक फेरि यसलाई दोहर्‍याएर सिकौं-

"हेलो, तपाईं को हुनुहुन्छ?" लाई चिनियाँ भाषामा "वै, छिंग वन् श् नै वै? भन्नुपर्छ।

कमलः वै, छिंग वन् श् नै वै?

वर्षाः तपाईंको कहिले फुर्सद छ? नी शन् मो श् हौ यौ खोंग?

कमलः नी शन् मो श् हौ यौ खोंग?

वर्षाः " हामी कहिले र कहाँ भेट्ने?" लाई चिनियाँ भाषामा "वो मन ची तेन् चेन् मेन्? चाई ना अर चेन् मेन्?" भन्नुपर्छ।

कमलः वो मन ची तेन् चेन् मेन्? चाई ना अर चेन् मेन्?

वर्षाः " कुन समय वा कति बजे" लाई चिनियाँ भाषामा " ची तेन्" भन्नुपर्छ।

कमलः ची तेन्

वर्षाः " भेट्नु" को अर्थ " चेन् मेन्" हो।

कमलः चेन् मेन्

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान