नेपाली भाषा
तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ पाँच

2014-10-29 14:21:55

कमलः नि नंग पांग वो यि क मांग मा?

वर्षाः राम्रो छ। अब यो वाक्य पुनः एक पटक सुन्नुहोस्। नि नंग पांग वो यि क मांग मा?

कमलः नि नंग पांग वो यि क मांग मा? मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि?

वर्षाः "पांग मांग" भनेको सहयोग गर्नु हो।

कमलः पांग मांग।

वर्षाः "पांग वो यि क मांग" भनेको मलाई सहयोग गर्नुहोस् हो।

कमलः पांग वो यि क मांग।

वर्षाः तपाईं मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ कि? नि नंग पांग वो यि क मांग मा?

कमलः नि नंग पांग वो यि क मांग मा?

वर्षाः यसको उत्तर सकारात्मक भएमा चिनियाँ भाषामा '"तांग रान ख यि' भनिन्छ।

कमलः तांग रान ख यि।

वर्षाः "तांग रान" भनेको अवश्य हो।

कमलः तांग रान।

वर्षाः "ख यि" भनेको हुन्छ।

कमलः ख यि।

वर्षाः तांग रान ख यि।

कमलः तांग रान ख यि। अवश्य हुन्छ।

वर्षाः अब हामी आजको पहिलो वार्तालाप पुनः एक पटक सुनौं।

वार्तालाप एक

महिलाः नि नंग पांग वो यि क मांग मा?

पुरुषः तांग रान ख यि।

कमलः बर्षाजी, कहिलेकाहीं म पार्कमा घुम्दा फोटो खिच्नका लागि मलाई सहयोग गर्न केही चिनियाँ मित्रसित अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो वाक्य चिनियाँ भाषामा कसरी बनाउने?

वर्षाः त्यति बेला तपाईंले "नंग पांग वो ट्राउ ट्रांग श्याङ मा?" भन्नुपर्छ।

कमलः नंग पांग वो ट्राउ ट्रांग श्याङ मा?

वर्षाः नंग।

कमलः नंग।

वर्षाः पांग।

कमलः पांग।

वर्षाः वो।

कमलः वो।

वर्षाः ट्राउ श्यांग।

कमलः ट्राउ श्यांग।

वर्षाः यस वाक्यमा हामीले परिमाणबारे चर्चा गर्दा "ट्राङ" भन्ने शब्दको प्रयोग गरेका छौं।

कमलः ट्राङ ।

वर्षाः ट्राउ ट्राङ श्यांग।

कमलः ट्राउ ट्राङ श्यांग।

वर्षाः नंग पांग वो ट्राउ ट्राङ श्यांग मा?

कमलः नंग पांग वो ट्राउ ट्राङ श्यांग मा?

वर्षाः हुन्छ। अब हामी आजको दोस्रो वार्तालाप सुनौंला।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान