तपाईँको वर्तमानस्थान:नेपाली भाषा > चिनियाँ भाषा प्रशिक्षण > विस्तृत विषय

पाठ चार: विदाइका बेला नमस्कार भन्ने तरिका

2014-10-29 14:19:50

कमलः 'पाउ ट्रोंग'। यति मात्र भन्न अलिक सजिलो छ।

वर्षाः अब आउनुहोस, वास्तविक अवस्थामा भएको यो वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप दुइ

कः वो मन हुइ छ्यु ल- हामी गयौं है त।

खः वो सुङ सुङ नि मन- म तपाईंहरुलाई विदा गर्छु।

कः 'तुओ'पाउ ट्रोंग''- धेरै ख्याल गर्नुहोस।

कमलः म सम्पर्क गर्दैरहनुहोस है भनेर चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने भन्ने कुरा पनि जान्नचाहन्छु। तपाईं भन्नसक्नु हुन्छ कि?

वर्षाः सम्पर्क गर्दैरहनुहोस है भनेर भन्नुपर्दा 'पाव ठ् लेन शी' भन्नुपर्छ।

कमलः 'पाव ठ् लेन शी'।

वर्षाः 'पाव ठ्'भनेको जारी राख्नु हो।

कमलः 'पाव ठ्'।

वर्षाः 'लेन शी' भनेको सम्पर्क हो।

कमलः 'लेन शी'।

वर्षाः सम्पर्क गर्दैरहनुहोस है -'पाव ठ् लेन शी'।

कमलः 'पाव ठ् लेन शी'।

वार्तालाप तीन

कः हुइ छ्यु पा। तपाईं फर्कनुहोस। समय भएमा मलाई फोन गर्नुहोला।

खः हुन्छ। सम्पर्क गर्दैगर्नुहोस र आफ्नो ख्याल गर्नुहोस।

वर्षाः यो तेश्रो वार्तालाप थियो।

कमलः हुन्छ। आउनुहोस, शुरु गरौं 'ढिलो भैसक्यो' भन्ने वाक्यबाट।

वर्षाः चिनियाँ भाषामा यसलाई 'श चेन पु चाव ल'भन्नुपर्छ।

कमलः 'श चेन पु चाव ल'

वर्षाः "श चेन" - समय

कमलः श चेन

वर्षाः "पु चाव ल" - ढिलो भैसक्यो।

कमलः पु चाव ल।

वर्षाः श चेन पु चाव ल।

कमलः श चेन पु चाव ल।

वर्षाः चिनियाँ भाषामा अब हामीले जानुपर्छ भन्नुपर्दा 'वो मन काइ चौ ल'भन्नुपर्छ।

कमलः 'वो मन काइ चौ ल'।

वर्षाः "वो मन" भनेको हामी हो।

कमलः वो मन

वर्षाः "काइ चौ ल" भनेको जानुपर्छ हो।

कमलः काइ चौ ल।

वर्षाः अब हामीले जानुपर्छ - वो मन काइ चौ ल।

कमलः वो मन काइ चौ ल।

वर्षाः चिनियाँ भाषामा विदाइको नमस्कार गर्दा चाइ चेन भन्नुपर्छ।

कमलः चाइ चने

वर्षाः आफ्नो अलिक ख्याल गर्नुहोस है भन्नुपर्दा 'तुओ'पाउ ट्रोंग'' भन्नुपर्छ।

पात्रो

हामीलाई साथ दिनुहोस्

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान