स्युन् बाजा

   

नौवटा प्वाल भएको माटाको स्युन् बाजाको उत्पत्तिबाट चीनको प्राचीन स्युन् बाजा जीवित भएको छ। केही समयपछि प्रोफेसर छन् चोंगका अन्य चेला, हु पै प्रान्तको नाट्य मण्डलीका चाउ ल्यांग शानले गुलाफी रंगको काठद्बारा दशवटा प्वाल भएको स्युन् बाजा बनाउनुभयो जसबाट स्युन् बाजाबाट उच्च स्वर निकाल्न नसकिने समस्याको समाधान भएको छ।

चीनको सङ्गीतको इतिहासमा स्युन् बाजाको उपयोग धेरैजसो दरबारीया सङ्गीतमा गरिन्थ्यो। दरबारीया सङ्गीतमा स्युन् बाजा प्रशंसा स्युन् बाजा र कुलीन बाजाका रुपमा विभाजित छ। प्रशंसा स्युन् बाजाको आकार अलि सानो र अण्डाकारको छ जसको स्वर तुलनात्मक रुपा उच्च हुन्छ। कुलीन स्युन् बाजा अलि ठूलो हुन्छ जसको स्वर अलि न्यूनस्तरको छ। साधारणतया स्युन् बाजा बाँसबाट बनाइएका अन्य फुकेर बजाइने बाजाका साथ बजाइन्छ।

गीत:《छु क्षेत्रको गीत》

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान