हान चङ

    CRI

सन् 1998 देखि 2002 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका स्थायी सदस्य, शाङ हाई शहरका उप मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2002 देखि 2003 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका उप मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2003 देखि 2004 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2004 देखि 2006 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई शहर समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप प्रमखरुपी सदस्य साथै यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यान्वयन प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2006 देखि 2007 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका कार्यावहक सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप प्रमखरुपी सदस्य, प्रथम उप-प्रमुखरुपी सदस्यका साथै यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यान्वयन प्रमुख र कार्यान्वयन समितिका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2007 देखि 2008 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका प्रथम उप-प्रमखरुपी सदस्य र यसको कार्यान्वयन समितिका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2008 देखि 2011 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर, सन् 2010 शाङ हाई विश्व एक्स्पोको संयोजन समितिका उप-प्रमखरुपी सदस्य र यसको कार्यान्वयन समितिका कार्यावाहक प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2011 देखि 2012 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका उप-सचिव, शाङ हाई शहरका मेयर हुनुभएको थियो।

सन् 2012 देखि 2017 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका सचिव हुनुभएको थियो।

सन् 2017 देखि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका स्थायी सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी शाङ हाई समितिका सचिव हुनुभएको थियो।

उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी सोह्रौं, सत्रौं, अठारौं र उन्नाईसौं अधिवेशन केन्द्रिय समितिका सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी अठारौं केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी उन्नाईसौं अधिवेशनको केन्द्रिय समितिको राजनैतिक ब्यूरोका सदस्य र स्थायी सदस्य हुनुहुन्छ।

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान