वाङ हु निङ

    CRI

सन् 1994 देखि 1995 सम्म फु तान विश्वविद्यालयको कानून शास्त्र इन्स्टिच्यूटका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1995 देखि 1998 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयको राजनीतिक टोलीका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 1998 देखि 2002 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका उप-प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2002 देखि 2007 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2007 देखि 2012 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2012 देखि 2014 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका सदस्य ,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख हुनुभएको थियो।

सन् 2014 देखि 2017 सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका सदस्य ,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत चौतर्फी तथा गहन सुधार सम्बन्धी नेतृत्वदायी टोली कार्यालयका प्रमुख हुनुभयो।

सन् 2017 देखि हालसम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत राजनीतिक व्यूरोका स्थायी सदस्य, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत नीति अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख,चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समिति अन्तर्गत चौतर्फी तथा गहन सुधार सम्बन्धी नेतृत्वदायी टोली कार्यालयका प्रमुख हुनुहुन्छ।

उहाँ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सोह्रौं अधिवेशनदेखि हालसम्मको उन्नाइसौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिका सदस्य रहँदैआउनुभएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सत्रौं अधिवेशनको केन्द्रीय समिति अन्तर्गत सचिवालयका सचिव हुनुभएको थियो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अठारौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिको राजनैतिक व्यूरोका सदस्य हुनुभयो। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उन्नाइसौं अधिवेशनको केन्द्रीय समितिका सदस्य, स्थायी सदस्य तथा सचिवालयका सचिव निर्वाचित हुनुभएको छ।

समाचारहरु:
सबैभन्दा पछिल्लो सूचना नेपालका समाचार अन्य समाचार
फोटो ग्यालरी:
दृष्यावली अनुहार सँस्कृति आदान-प्रदान